Giới thiệu

Cao đẳng Hoa Sen

Là thành viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG)

Là đối tác chiến lược của trường Đại học Hoa Sen, kế thừa kinh nghiệm đào tạo và phát huy thế mạnh về đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Là đối tác Giáo dục của UPC (Úc) & NIIT (Ấn Độ)

Đáp ứng nhu cầu ngành nghề của xã hội, chú trọng đào tạo nghề và kỹ năng mềm của sinh viên, mở rộng chương trình hợp tác doanh nghiệp.

Sinh viên sau tốt nghiệp vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin gia nhập thị trường lao động.

href=